De Doom - Kapel van huize st Anna
                Co÷rdinaat 50-52-26.33 NB - 05-58-09.99 OL


         Bron: Eigen opname, datum:  12-06-2009

        Ook dit is een van de gevel kruisen, dit kruis is ook bij de bouw van de kapel ingemetseld