Naast de ingang Corneliuskerk Heerlerheide

                Coördinaat 50-54-59.29 NB - 05-57-24.98 OL

 

            Bron: eigen opname 20-09-2009

 

           Stenen kruis hoogte ca 1.75 mtr op voet van baksteen

           Op de voet zijn drie marmerplaten aangebracht met de tekst:

          “Ter gedachtenis aan de Pastoors van de St Cornelius parochie 1839-1989".

           De andere platen vermelden de namen en de periode van hun werk in de parochie.

    

          Op het kruis het jaartal 1861 en op de bovenste kruisbalk een uitgekapte kelk, R.I.P. en verder een tekst uit  Daniel 12-3.

         

          De tekst van Daniel 12-3  luidt: De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.

         

Er is geen corpus op het Kruis, maar wel op de onderste staande kruisbalk is een slang uitgekapt die zich in de staart bijt; dit symboliseert de oneindigheid van God.

          Op de kruising van de balken is het kruis bijgekapt, de reden is nog onbekend, waarschijnlijk is dit een hergebruikt grafkruis van een priester.