Julianastraat - Overbroekerstraat 

                Coördinaat 50-54-46.55 NB - 05-55-33.15 OL

 

 Bron: eigen opname, datum: 20-09-2009

                           

Stenen kruis op stenen sokkel, ca 2.25 Mtr.

Dit kruis is op 23-9-1984 ingezegend door pastoor Vandenbooren en vervangt een kruis dat reeds 12 jaar verdwenen was.

 

Het oude kruis was in 1920  door de fam. Janssen die het café op de hoek uitbaatten geplaatst, daarvoor hadden zij een stukje grond tegenover het café beschikbaar gesteld.

Omstreeks 1972 moest het kruis wijken voor een dubbele woning, en dankzij de vasthoudendheid van enkele buurt bewoners is er in 1984 het nieuwe kruis geplaatst.

Het kruis werd ter beschikking gesteld door de fa Moonen-Wanders.

    

In 1989 werd het kruis vernield en is de corpus (waarschijnlijk) verdwenen.

Op het stenen kruis is nu een houten (huiskamer) kruis, met corpus bevestigd.