Hoek Juliana-Bernhardlaan - St.Jansstraat
                Coördinaat: 50-55-20.27 NB - 05-55-28.87 OL

 

     Bron: eigen opname, datum: 22-06-2009

    

    In een gemetseld "kapelletje" is een stenen kruis van ca 1.50 mtr ingemetseld.

    Het kruis is voorzien van een stenen corpus die bijna even groot is als het kruis.

    Boven het hoofd is uitgehakt een “perkament” met de tekst INRI.

    Het stond oorspronkelijk op het einde van de kerkhofmuur, tegenover de deur van de St. Jans kerk.

    Bij het 100 jarig bestaan van de "grote" St Jans kerk in 2006 is het kruis verplaatst naar de huidige locatie.

    Het werd op 17-09-2006 opnieuw ingezegend door de Bisschop mgr.F.Wiertz.

    Later is het voorzien van een plaquette met de tekst: MCMVI - MMVI (1906-2006)