Akerstraat  Vredeskapel
             Coördinaat: 50-53-05.17 NB - 05-58-54.92 OL

 

             Bron: Eigen opname 29-09-2009

 

                       

             Bron: Eigen opname 29-09-2009

 

 

Deze kapel is door de gemeente Heerlen gesticht ter gedachtenis van de oorlogsslachtoffers,en op 24 December 1961 in gebruik genomen.

 

In de kapel is een marmeren zuil met daarop een antiek Mariabeeld dat afkomstig is uit de Pancratiuskerk.

De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door kunstenaar Eugène Laudy en verbeelden de geestelijke strijd op aarde, de voorspraak van de martelaren en Maria
en de opgang naar Christus.

 

Buiten is een stenen plaat geplaatst met daarop de tekst:

               "Wij hebben hier den strijd

                 ons opgelegd volstreden

                 Ter eerbiedigen en dankbare gedachtenis

                 aan de gevallenen uit onze stad

                 in de 2de wereldoorlog

                 De burgerij van Heerlen"