Klein Religieus Erfgoed in Heerlen en Brunssum

    Dit is de webpagina waar U een inventarisatie kunt vinden van het Klein Religieus Erfgoed in de Gemeenten Heerlen en Brunssum.
   Onder Klein Religieus Erfgoed wordt verstaan: Kruisen, Kapellen, Beelden (religieus) Lourdes Grotten etc.
   Verder is er voor de Gemeente Heerlen een pagina waar de verdwenen objecten (vaak met foto) gerubriceerd zijn.
   De website is ontstaan door samenwerking van Harrie Kuijpers en Frans Cals, op de introductie pagina stellen we ons voor.

    Attentie: De website is nog niet geheel klaar, de objectkaarten van Heerlen ontbreken nog.
   Brunssum is wel geheel klaar, daar klikt U op de kleine foto en er verschijnt de objectkaart met meer informatie over het betreffende kruis.

Introductie    Harrie Kuijpers en Frans Cals stellen zich voor                                                                                               
   
Inleiding in K.R.E.    Een inleiding in de materie  van  het Klein Religieus Erfgoed                                                     
   
Kruisen in Heerlen    Alle (?) kruisen die in Heerlen    
   
Kapellen in Heerlen    De Kapellen (tjes) in Heerlen  
   
Beelden en Grotten    Vrijstaande beelden met een religieuze achtergrond en de Lourdesgrotten van Heerlen   
   
Ander K.R.E.    Hieronder vallen Reliëfs, Mozaïeken en dergelijke.   
Verdwenen K.R.E.    Dit zijn objecten die in de loop van de tijd verdwenen zijn en waarvan ik weet dat ze bestaan hebben.   
   
Kruisen Brunssum    De inventarisatie van de Kruisen in de Gemeente Brunssum verzameld door Frans Cals.
   Hij heeft ook verschillende kruisen "geplant" heeft en andere opgeknapt in Brunssum en omliggende gemeenten